Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Recenzje

Na skróty

Polecamy

UBUNTU
cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR

Funkcja liniowa i funkcja kwadratowaCzas pracy: 90 min.

Zadanie 1
(1 pkt)

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa f(x ) = (m − 1)x + 6 jest rosnąca
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 2

Zadanie 2
(1 pkt)

Funkcje f(x) = 3x − 1 i g(x) = 2x + 5 przyjmują równą wartość dla
A) x = 4 B) x = 1 C) x = 6 D) x = 5

Zadanie 3
(1 pkt)

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x) = − 2x − 6 . Wartości ujemne przyjmuje dla:
A) x < − 1 3 B) x > 3 C) x > − 3 D) x < − 3

Zadanie 4
(1 pkt)

Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami f (x) = 3x + 5, g(x) = ax− 1, a ⁄= 0 . Funkcje te mają wspólne miejsce zerowe. Wynika stąd, że
A) a = 53 B) a = − 53 C) a = 3 5 D) a = − 3 5

Zadanie 5
(1 pkt)

Wykresy funkcji y = 3+ (m + 1)x i 1 y = (1− m )x− 3 są prostopadłe. Zatem m
A) jest liczbą wymierną
B) jest liczbą ujemną
C) jest liczbą niewymierną
D) jest liczbą naturalną

Zadanie 6
(1 pkt)

Do wykresu funkcji liniowej y = ax+ b należą punkty A = (−3 ,−1 0),B = (2,5 ) . Wynika stąd, że
A) a = 3 ,b = − 1 B) a = − 3,b = 1 C) a = 3,b = 1 D) a = − 3 ,b = − 1

Zadanie 7
(1 pkt)

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = −3 (x− 2) + 6 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych:
A) (0,− 6) B) (2,0) C) (2 ,− 6 ) D) (0,6)

Zadanie 8
(1 pkt)

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = 3 (x+ 1) − 4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A) y = 1 B) y = − 1 C) y = −3 D) y = −5

Zadanie 9
(1 pkt)

Wskaż funkcję, która nie przyjmuje wartości ujemnych
A) y = 1 + (x − 3 )2 B) − 4(x + 1)2 + 5 C) y = (x − 2)2 − 2 D) y = 2(x − 3)2 − 1

Zadanie 10
(1 pkt)

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = x − 4 jest
A) ⟨− 4,+ ∞ ) B) ⟨4 ,+∞ ) C) ⟨− 2,+ ∞ ) D) ⟨2,+ ∞ )

Zadanie 11
(1 pkt)

Funkcja 2 f(x) = 3x + 2bx + 5 maleje w przedziale (− ∞ ,4) i rośnie w przedziale (4 ,+∞ ) . Wynika stąd, że
A) b = − 12 B) b = − 4 C) b = 4 D) b = 1 2

Zadanie 12
(1 pkt)

Wskaż postać iloczynową trójmianu 2 y = 3x − 3x − 6 .
A) 3(x − 1)(x + 2) B) (x − 2)(x + 1 ) C) − 3(x + 1)(x + 2) D) 3(x + 1)(x − 2 )

Zadanie 13
(1 pkt)

Funkcja 2 f(x) = 3x + 6x− 2 nie przyjmuje wartości
A) √ -- − 2 2 B) 120 C) − 2π D) 112

Zadanie 14
(2 pkt)

Funkcja liniowa y = ax + b jest malejąca i jej miejscem zerowym jest liczba niedodatnia. Ustal znak wyrażenia a + b .

Zadanie 15
(2 pkt)

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = −(x − 2 )(x+ 1) w przedziale ⟨0 ;4⟩ .

Zadanie 16
(2 pkt)

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji 2 f(x) = −x + 8x − 1 5 .

Zadanie 17
(3 pkt)

Zapisz wzór funkcji 2 f(x ) = − 5x + 10x − 5 w postaci kanonicznej i iloczynowej.

Zadanie 18
(5 pkt)

Funkcja 2 y = (m + 1)x − (2m + 4)x− 7 jest malejąca w zbiorze (− ∞ ;4) i rosnąca w zbiorze (4;+ ∞ ) . Wyznacz parametr m .

Arkusz Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniach jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie zadania?
Napisz nam o tym!

Numer zestawu jest wysyłany automatycznie.
Jeżeli oczekujesz odpowiedzi podaj adres e-mail.