Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Recenzje

Na skróty

Polecamy

UBUNTU
cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR

Trening Maturalny
z Matematyki
Zestaw nr 50489
wygenerowany automatycznie w serwisie
www.zadania.info poziom podstawowy Czas pracy: 90 minut

Zadania zamknięte

Zadanie 1
(1 pkt)

Dany jest wielomian W (x) = x3 + x2 . Wartość tego wielomianu w punkcie √ -- 2+ 1 jest równa
A)  √ -- − 3 2 − 8 B)  √ -- 3 2 − 10 C)  √ -- 7 2 + 10 D)  √ -- 3 2 − 4

Zadanie 2
(1 pkt)

Jaką liczbę należy podstawić zamiast litery x , aby równanie log2(13 + log 2x) = 4 było prawdziwe?
A) 8 B) 16 C) 12 D) 32

Zadanie 3
(1 pkt)

Ile punktów wspólnych ma prosta k : x + y + 1 = 0 z okręgiem o : (x − 1)2 + (y+ 2)2 = 1 ?
A) 2 B) 3 C) 0 D) 1

Zadanie 4
(1 pkt)

Wyrażenie log (2x− 1) 4 jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
A)  1 x ≤ 2 B) x > 0 C) x ≤ 0 D) x > 1 2

Zadanie 5
(1 pkt)

Liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji początkowo wzrosła o 20%, a po dwóch dniach zmalała o 30%. W wyniku tych dwóch zmian liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji zmalała o
A) 16% B) 84% C) 56% D) 10%

Zadanie 6
(1 pkt)

Przekrój osiowy stożka jest równoramiennym trójkątem prostokątnym o przyprostokątnej długości a . Objętość tego stożka wyraża się wzorem
A) √ - --2πa 3 24 B) √- -2πa 3 12 C) √ - --2πa 3 8 D) √ - -62πa 3

Zadanie 7
(1 pkt)

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem f(x) = 7 − x 2 . Aby wykres tej funkcji miał dokładnie jeden punkt wspólny z prostą y = − 3 , należy go przesunąć o
A) 4 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
B) 10 jednostek w dół wzdłuż osi Oy
C) 10 jednostek do góry wzdłuż osi Oy
D) 4 jednostki do góry wzdłuż osi Oy

Zadanie 8
(1 pkt)

Ile można utworzyć liczb czterocyfrowych podzielnych przez 20, o cyfrach należących do zbioru {0 ,1,2,3,4,5,6} ?
A) 144 B) 196 C) 168 D) 126

Zadanie 9
(1 pkt)

W trapezie równoramiennym ABCD (AB ∥ CD ) wysokość DE podzieliła podstawę na odcinki długości |AE | = 3 cm i |EB | = 7 cm . Odcinek łączący środki ramion w tym trapezie ma długość
A)  √ -- 5 2 cm B) 5 cm C) 7 cm D) 4 cm

Zadanie 10
(1 pkt)

Wyraz ogólny ciągu (an ) jest równy an = 2⋅(− 1)n . Zatem an − an+1 równa się
A) 0 B) 2 lub -2 C) -4 lub 4 D) 1

Zadanie 11
(1 pkt)

Dany jest ciąg an = 3− n 5 , gdzie n ≥ 1 . Ten ciąg
A) ma 15 wyrazów dodatnich
B) ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich
C) nie ma wyrazów dodatnich
D) ma 14 wyrazów dodatnich

Zadanie 12
(1 pkt)

Obwód prostokąta wynosi 14 cm, a różnica odległości punktu przecięcia przekątnych od nierównych boków jest równa 0,5 cm. Zatem
A) różnica długości kolejnych boków prostokąta jest równa 1,5 cm
B) długości boków prostokąta wynoszą 2 cm i 5 cm
C) przekątna prostokąta jest dłuższa od krótszego boku o 2 cm
D) przekątna prostokąta ma długość 4 cm

Zadania otwarte

Zadanie 13
(2 pkt)

Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku długości 2.

Zadanie 14
(2 pkt)

Określ wzajemne położenie prostych k i l o równaniach

k : 3x − 4y + 2 = 0, 3- l : y = 4x + 1

Zadanie 15
(5 pkt)

Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 149. Wyznacz te liczby.

Zadanie 16
(4 pkt)

Oblicz, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta.

Arkusz Wersja PDF