Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR

Trening Maturalny
z Matematyki
Zestaw nr 50489
wygenerowany automatycznie w serwisie
www.zadania.info poziom podstawowy Czas pracy: 90 minut

Zadania zamknięte

Zadanie 1
(1 pkt)

Punkt (5 ,− 1 ) należy do prostej k , której współczynnik kierunkowy jest równy 1 − 3 . Wskaż punkt, który nie należy do prostej k .
A) (7 ,−2 ) B) (− 7,3) C) (− 4,2) D) (2,0)

Zadanie 2
(1 pkt)

Dziedziną funkcji √ ------ √ ------ f (x) = 4 − x − 2 − x jest zbiór
A) (− ∞ ,2⟩ B) (− ∞ ,4⟩ C) ⟨2,4⟩ D) ⟨0,+ ∞ )

Zadanie 3
(1 pkt)

Wyznaczając y z równania 3x − y = 6 otrzymujemy:
A) y = 3x − 6 B) y = − 6 − 3x C) y = 3x+ 6 D) y = 6 − 3x

Zadanie 4
(1 pkt)

Który wyraz ciągu a = − 7n + 21 n 3 jest równy zero?
A) a18 B) a21 C) a9 D) a49

Zadanie 5
(1 pkt)

Wykres funkcji 4 f (x) = − x nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A) y = 4x B) y = − 4 C) y = − 4x D) x = 4

Zadanie 6
(1 pkt)

W pewnej szkole 30% uczniów klas trzecich pisało maturę próbną z matematyki, przy czym 80% spośród piszących otrzymało z próbnej matury więcej niż 35 punktów. Spośród wszystkich uczniów klas trzecich wybrano losowo jednego ucznia. Prawdopodobieństwo, że wybrano ucznia, który pisał maturę próbną z matematyki i otrzymał więcej niż 35 punktów jest równe
A) 0,27 B) 0,24 C) 0,375 D) 0,8

Zadanie 7
(1 pkt)

Liczba -21015 ⋅ (0,0005)2015 2 jest równa
A) ---1--- 20002015 B) 2015 (0,001 ) C) (0,002 5)2015 D) (0,0002 5)2015

Zadanie 8
(1 pkt)

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności x 2 − 3x + 5 > 0 . Zatem
A) A = ∅ B) ( √ -- √ --) A = 3−--11, 3+-11 2 2 C) ( √--) ( √ -- ) A = − ∞ , 3−-11 ∪ 3+--11,+∞ 2 2 D) A = R

Zadanie 9
(1 pkt)

Pole równoległoboku o bokach długości 6 i 8 oraz kącie rozwartym ∘ 150 jest równe
A) √ -- 24 3 B) 48 C) √ -- 48 3 D) 24

Zadanie 10
(1 pkt)

Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
A) 180 zł B) 163,80 zł C) 420 zł D) 294 zł

Zadanie 11
(1 pkt)

Ze zbioru {1,2 ,3 ,4,5,6,7} wybieramy kolejno cztery liczby bez zwracania i układamy je w kolejności losowania w liczbę czterocyfrową. Liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 otrzymamy:
A) 120 B) 1 ⋅2 ⋅3⋅ 4 C) 216 D) 7⋅ 6⋅5 ⋅4

Zadanie 12
(1 pkt)

Liczba log 300 jest równa
A) 2 + log 3 B) 10+ lo g3 C) 2 lo g3 D) 10 lo g3

Zadanie 13
(1 pkt)

Liczba przeciwna do liczby będącej rozwiązaniem równania 1+-4x-= 2 1−x jest równa
A) 1 6 B) 1 − 6 C) 6 D) 1 2

Zadanie 14
(1 pkt)

Jeżeli do zestawu czterech danych: 4,7,8,x dołączymy liczbę 2, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 51 B) x = 10 C) x = − 6 D) x = 29

Zadanie 15
(1 pkt)

Przekątna sześcianu jest o 5 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 3 + 2 B) √ -- √ -- 5 ( 3− 2 2) C) √ -- √ -- 5 3 + 5 2 D) √ -- √ -- 5 3+ 2

Zadania otwarte

Zadanie 16
(2 pkt)

W urnie jest 16 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 16. Kule z numerami od 1 do 3 są białe, z numerami od 4 do 7 czerwone, a pozostałe są zielone. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowana kula jest czerwona lub zielona.

Zadanie 17
(2 pkt)

Znajdź ułamek o mianowniku 5 leżący na osi liczbowej między 19 30 a 1 2 .

Zadanie 18
(4 pkt)

Boki AB i DA rombu ABCD są zawarte odpowiednio w prostych o równaniach y = − 17x + 397 i y = − 7x + 33 . Napisz równanie prostej zawierającej przekątną BD tego rombu, jeżeli jego środek ma współrzędne S = (1,2) .

Zadanie 19
(4 pkt)

Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ABCD , która jest wykresem funkcji y = f(x) .


PIC


Korzystając z tego wykresu

 • zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji f ,
 • podaj wartość funkcji f dla argumentu x = 1− √ 10- ,
 • wyznacz równanie prostej BC ,
 • oblicz długość odcinka BC .

Arkusz Wersja PDF