Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Grupa 2A

Zadanie 1

Ciąg (an ) jest określony wzorem  n 2 an = (− 3) ⋅(9− n ) dla n ≥ 1 . Wynika stąd, że
A) a3 = − 81 B) a > 0 3 C) a3 = − 27 D) a = 0 3

Zadanie 2

Dany jest ciąg  n an = 3 − 5 , gdzie n ≥ 1 . Ten ciąg
A) nie ma wyrazów dodatnich
B) ma 14 wyrazów dodatnich
C) ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich
D) ma 15 wyrazów dodatnich

Zadanie 3

Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym  2 an = n − 1 , gdzie n ≥ 1 . Wówczas
A) a = n 2 − 2 n+1 B) a = n2 + 2n + 2 n+1 C) an+ 1 = n2 D) an+ 1 = n2 + 2n

Zadanie 4

Dany jest ciąg arytmetyczny, w którym  1 a1 = 4 ,r = − 2 . Wtedy
A) a = − 11 11 2 B) a = − 1 11 C) a11 = 39 12 D) a11 = 9

Zadanie 5

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie  ∘ 20 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 60∘ C) 4 0∘ D) 50∘

Zadanie 6

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 6 i różnicy 2. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 4n+ 2 B) an = 2n + 4 C) an = 2n + 6 D) an = 6n + 2

Zadanie 7

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy √ -- 7 − 5 , a drugi wyraz jest równy  √ -- 2 7− 1 . Różnica tego ciągu jest równa
A) √ -- 7 + 4 B)  √ -- − 7 − 6 C)  √ -- − 7 − 4 D) √ -- 7 − 6

Zadanie 8

Liczby x− 1,4 i 8 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba x jest równa
A) -1 B) 3 C) -7 D) 1

Zadanie 9

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 512 , a iloraz  1 q = − 2 . Ósmy wyraz tego ciągu jest równy
A) 4 B) -2 C) -4 D) 2

Zadanie 10

Liczby 1 1 4,x,2 tworzą rosnący ciąg geometryczny. Liczba x może być równa
A) 13 B) 38 C) √ - -42 D) √ -- 2

Zadanie 11

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym  n an = − 5 ⋅(− 3) . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) -45 B) 45 C) -135 D) 135

Zadanie 12

W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (− 2) , a trzeci wyraz (− 18) . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -9 B) -3 C) 9 D) 3

Zadanie 13

Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Iloczyn tych liczb jest równy 216. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 36 C) 2136 D) 12

Arkusz Wersja PDF
lRozwiązanial

Zaimportować dane zestawu do kreatora zestawów?

ptfYpfXAnwjUpQJ9MLLaX725t6qh6xwGJzesYRRh00k