Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności:

Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej deski (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 5 0π B) 40+ 50π C) 400 + 100 π D) 40 + 100π

*Ukryj

Kształt i wymiary drewnianej zabawki przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej zabawki (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 2 00π B) 40+ 50π C) 400 + 50π D) 40+ 200π

Kształt i wymiary drewnianej deseczki przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej deseczki (w cm 2 ) jest równa
A) 600 − 5 0π B) 60− 50π C) 600 − 100 π D) 60 − 100π

Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej deski (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 5 0π B) 40+ 50π C) 400 + 100 π D) 40 + 100π

Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 9:00?


PIC


A) 45∘ B) 6 0∘ C) 90∘ D) 30∘

Czy koło o polu  2 243 cm można narysować na kwadratowej kartce o boku 20 cm, tak jak pokazano na rysunku?


PIC


Zaznacz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A albo B albo C.

TN
Uzasadnienie
A. Średnica koła jest większa od przekątnej kwadratu
B. Średnica koła jest mniejsza od boku kwadratu.
C. Średnica koła jest większa od boku kwadratu.

Czy stół, którego blat ma kształt koła o polu  2 0,2 m można zakryć prostokątnym obrusem o szerokości 50 cm i długości 75 cm?
Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–D.

TN

ponieważ

A) średnica stołu jest mniejsza od przekątnej prostokąta.
B) średnica stołu jest mniejsza od każdego z boków prostokąta.
C) średnica stołu jest większa od przekątnej prostokąta.
D) średnica stołu jest większa od jednego z boków prostokąta.

Ania z patyczków jednakowej długości buduje różne trójkąty


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ania z 86 takich patyczków może zbudować trójkąt równobocznyPF
Ania z 48 takich patyczków może zbudować trójkąt prostokątny. PF

Trzy kutry rybackie A ,B i C są jednakowo oddalone od platformy wiertniczej. Wzajemne położenie kutrów przedstawiono na rysunku. Platforma wiertnicza znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC .PF
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . PF
*Ukryj

Nadajnik telekomunikacyjny znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku), który jest jednakowo oddalony od trzech dróg łączących miasta A ,B ,C .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC .PF
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . PF

Kolektor kanalizacyjny usytuowano w jednakowej odległości o trzech dróg łączących miasta A ,B i C Wzajemne położenie tych miast przedstawiono na rysunku. Kolektor kanalizacyjny znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC .PF
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . PF