Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności:

Do czterech naczyń 1, 2, 3 i 4 (patrz rysunek) o tej samej pojemności równej 300 ml wlano po 150 ml wody. W dwóch naczyniach wodę wlano dokładnie do połowy ich wysokości.


PIC


Które to naczynia?
A) 1 i 2 B) 1 i 3 C) 2 i 4 D) 3 i 4

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (− 3,2) i B = (1,5) .

*Ukryj

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (− 4,6) i B = (6,2) .

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (1,1) i B = (3,7) .

Oblicz długość odcinka o końcach: A = (− 3,− 1) i B = (3,5) .

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 4 cm, a wysokość jego ściany bocznej ma długość 5 cm. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe
A) 96 cm 2 B) 48 cm 2 C)  2 80 cm D)  2 30 cm

Dany jest trójkąt o wymiarach a = 8 cm , b = 12 cm ,c = 16 cm . Oblicz obwód trójkąta podobnego w skali 5.

*Ukryj

Dany jest trójkąt o wymiarach a = 8 cm , b = 12 cm ,c = 16 cm . Oblicz obwód trójkąta podobnego w skali 13 .

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 3 cm i 4 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

*Ukryj

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 2 cm i 5 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 5 cm i 11 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 5 cm i 9 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy. Ile waży po wysuszeniu 2 kg grzybów?
A) 0,20 kg B) 0,24 kg C) 0,4 kg D) 0,96 kg

*Ukryj

Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy. Ile waży po wysuszeniu 1 kg grzybów?
A) 0,20 kg B) 0,24 kg C) 0,4 kg D) 0,96 kg

Podczas suszenia grzyby tracą 80% swojej masy. Ile waży po wysuszeniu 2,4 kg grzybów?
A) 0,40 kg B) 0,48 kg C) 0,8 kg D) 0,96 kg

Dotąd wydobyto ok. 120 tyś. ton złota, z czego około 72 tyś. ton znajduje się w rękach prywatnych. Jaki procent złota znajduje się w rękach prywatnych?

Dane są liczby:  4 12 3,3 ,3 . Iloczyn tych liczb jest równy
A) 316 B) 317 C) 3 48 D) 349

*Ukryj

Dane są liczby:  2 3 9 4 ,4 ,4 . Iloczyn tych liczb jest równy
A) 414 B) 454 C) 4 13 D) 453

Na loterii jest 10 losów, z których 4 są wygrywające. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 5 6 B) 2 3 C) 1 6 D) 3 5

*Ukryj

Na loterii jest 12 losów, z których 8 jest przegrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wygramy nagrodę jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 1 6

Na loterii jest 14 losów, z których 6 jest wygrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 7 8 D) 3 4

Na loterii jest 20 losów, z których 8 jest wygrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 5 6 B) 3 5 C) 1 6 D) 2 3

W pewnej klasie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest równy 4:5. Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe
A) 4 5 B) 4 9 C) 1 4 D) 1 9

Magda wydała na książkę połowę kwoty otrzymanej od mamy, a za 40% tego, co jej zostało kupiła bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od mamy pozostało Magdzie?
A) 30% B) 60% C) 10% D) 20%

Która z figur ma większe pole: kwadrat o boku 8 cm, czy koło o średnicy 10 cm?

Wykonano następującą konstrukcję.
1. Narysowano romb ABCD .
2. Wykreślono przekątne rombu i ich punkt przecięcia oznaczono literą O .
3. Poprowadzono prostą prostopadłą do boku AD i przechodzącą przez punkt O . Punkt przecięcia tej prostej i boku AD oznaczono literą E .
4. Narysowano okrąg o środku w punkcie O i promieniu OE .
Skonstruowany w opisany powyżej sposób okrąg
A) przechodzi przez wszystkie wierzchołki tego rombu.
B) jest styczny do wszystkich boków tego rombu.
C) jest styczny do przekątnych tego rombu.
D) nie ma punktów wspólnych z jednym z boków rombu.

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym różne odcinki.


PIC


Uzupełnij zdania, korzystając z rysunku i podanych wyrazów. Zaznacz literę A lub B.

Aprostopadłe
B równoległe
Odcinki DE i EF AB
Odcinki FG i BC AB
Odcinki GH i CD AB

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 141 B) 511- C) 161 D) -9 22

*Ukryj

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby pierwszej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby podzielnej przez 3 lub 4 jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby parzystej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru {0,1,2,...,15} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 176 B) 38 C) 165 D) -7 15

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,12 ,13} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 143 B) 513- C) 163 D) -5 26

Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosną o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżką.

Dane są cztery wyrażenia:

 3 3 3 3 I.--⋅(− 3) II. --: (− 3) III.--+ (−3 ) IV. − --− 3 4 4 4 4

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Sprzedawca kupił do swojego sklepu m kilogramów marchwi i b kilogramów buraków: zapłacił po 1,50 zł za kilogram marchwi i po 0,90 zł za kilogram buraków. Warzywa te sprzedał za łączną kwotę 180 złotych. Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu?
A) m ⋅ 1,5+ b⋅0,9 + 1 80
B) m ⋅1,5 − b ⋅0,9 − 180
C) 180 − (m ⋅ 1,5+ b⋅0 ,9 )
D) 180 − (m ⋅1,5− b⋅ 0,9)

Jeden litr to  3 1000 cm . Jeden metr sześcienny to
A) 100 litrów B) 1000 litrów C) 10000 litrów D) 10 litrów

Strona 1 z 17>>>>