Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Tabela przedstawia dane dotyczące wieku kobiet i mężczyzn pracujących w małej firmie zatrudniającej 7 osób:

  Kobiety żczyźni
Liczba osób 3 4
Średni wiek 26 33
Odchylenie standardowe 1,4 4,6

Wyznacz średnie odchylenie standardowe liczone dla wszystkich osób pracujących w tej firmie.

Kwadrat odchylenia standardowego danych: 3,x jest równy 1. Oblicz x .

Mediana trzech liczb jest równa 4, a ich średnia arytmetyczna jest równa 5. Oblicz sumę największej i najmniejszej z tych liczb.

Pewna maszyna wykonuje śruby o średnicy 14 mm. Dokonano kontroli jakości wykonywanych śrub i jej wyniki zebrano w tabeli.

Średnica w mm13,813,91414,114,2
Liczba śrub 8 17 48 13 14

Opierając się na podanych danych.

 • Oblicz średnią średnicę śruby.
 • Oblicz prawdopodobieństwo wyprodukowania śruby o średnicy z przedziału ⟨13 ,9;14,1⟩ .
 • Oblicz odchylenie standardowe średnicy śruby. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.

Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 20. Jeśli jedną z nich zwiększymy dwukrotnie, a drugą zmniejszymy o 50%, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 2. Wyznacz te liczby.

*Ukryj

Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 16. Jeśli jedną z nich zmniejszymy dwukrotnie, a drugą zwiększymy o 50%, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 2. Wyznacz te liczby.

Średnia arytmetyczna liczb a,b,c jest równa 15. Oblicz średnią arytmetyczną liczb a+ 7 ,b+ 3 ,c+ 8 .

W pewnym zakładzie pracy obliczono ile dni urlopu wykorzystali pracownicy w lutym. Wynik przedstawiono w następującym diagramie słupkowym


PIC


 • Jaka była średnia liczba dni urlopu przypadających na jednego pracownika?
 • Ilu pracowników liczy zakład pracy, jeśli 119 pracowników miało mniejszą liczbę dni urlopu niż wynosi średnia przypadająca na jednego pracownika?

Sprzedawca kwiatów notował w tabeli ilość otrzymanych banknotów z podziałem według ich nominałów.

  1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień
10 zł 2 7 4 6 1
20 zł 5 5 2 4 3
50 zł 2 3 0 3 5
100 zł 1 3 1 1 2
 • Podaj, w których dniach jego przychody były wyższe niż średni dzienny przychód w ciągu tych pięciu dni.
 • Oblicz odchylenie standardowe liczby otrzymanych banknotów w ciągu tych pięciu dni. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

W tabeli przedstawiono informację o długości stóp uczniów klasy IIIc.

liczba uczniów 1 3 2 4 3 5 3 4
długość stopy (w cm)2021222324252627

Oblicz średnią długość stopy ucznia tej klasy. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia.

W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru.

Ocena 123 4 5 6
Liczba ocen04913x 1

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.

*Ukryj

W tabeli przedstawiono oceny ze sprawdzianu z matematyki w klasie 1B.

Ocena 123 4 56
Liczba ocen336x 42

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,48. Oblicz liczbę x ocen dobrych (4) otrzymanych przez uczniów na tym sprawdzianie.

Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych:

Wartość -3-1046
Liczebność10 6 423

Oblicz medianę następujących danych: 13,2; 15; 12,225; 14; 16,8; 42,7; 22,1; 31,4; 20,6; 18,4.

Oblicz medianę danych przedstawionych w postaci tabeli liczebności

Wartość 0123
Liczebność4311
*Ukryj

Oblicz medianę następujących danych:

Wartość 0,211,422,5 3
Liczebność 2 1 2 2 3 12

Na poniższym diagramie przedstawiono zbiorcze wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2008 roku. Diagram przedstawia rozkład wyników pogrupowanych w zależności od procentowego wyniku egzaminu.


PIC


 • Wiedząc, że egzamin na poziomie rozszerzonym zdawało 40598 maturzystów oblicz, ilu maturzystów uzyskało wynik w przedziale 0%–30%.
 • Wiedząc, że 60% maturzystów uzyskało z egzaminu co najmniej 47% punktów oblicz, jaki procent maturzystów uzyskał wynik w przedziale 31%–46%.
 • Oblicz jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany maturzysta uzyskał wynik poniżej 47%.

Na pewnym przejściu granicznym celnicy odprawiają codziennie 200 samochodów ciężarowych. Na wykresie pokazano liczby ciężarówek oczekujących na odprawę celną o godzinie 24.00 każdego z pierwszych ośmiu dni lutego.


PIC


 • Wymień te dni, w których stanęło w kolejce do odprawy celnej co najmniej 200 samochodów ciężarowych.
 • Pewnego dnia o północy związkowcy z Samoobrony zablokowali na 24 godziny dojazd do przejścia granicznego. Kiedy to było?
 • Dziedziną funkcji f jest zbiór {1 II, 2 II,..., 8 II} . Funkcja f każdemu argumentowi przyporządkowuje liczbę ciężarówek, które w danym dniu stanęły w kolejce do odprawy celnej. Podaj wartości tej funkcji.

Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.

*Ukryj

Średnia wieku w pewnej grupie uczniów jest równa 14 lat. Średnia wieku tych uczniów i ich opiekuna jest równa 16 lat. Opiekun ma 40 lat. Oblicz, ilu uczniów jest w tej grupie.

Tabela przedstawia pewne dane i ich liczebność

Wartość danej-424720
Liczebność 7 236 2
 1. Oblicz średnią arytmetyczną tych danych.
 2. Podaj medianę.
 3. Oblicz odchylenie standardowe.
<<<<Strona 2 z 2