Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Recenzje

Na skróty

Polecamy

UBUNTU
cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


 • Oblicz wartość wyrażenia (− 3)f(2) .
 • Podaj zbiór wartości funkcji h(x) = f (x)+ 2010 .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj dziedzinę tej funkcji.
 • Wartość funkcji dla argumentu 2.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 1) + 1 .
 • Narysuj wykres symetryczny do wykresu funkcji y = f(x) względem początku układu współrzędnych.
*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj dziedzinę tej funkcji.
 • Wartość funkcji dla argumentu 2.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 1) + 1 .
 • Narysuj wykres symetryczny do wykresu funkcji y = f(x) względem początku układu współrzędnych.

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .

 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = f(−x )− 1 .
 • Określ dziedzinę f(x) i g (x ) .
 • Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest rosnąca.
 • Podaj wartość funkcji g(x) dla argumentu równego 1.

PIC

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .

 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = −f (x+ 1) .
 • Określ dziedzinę f(x) i g (x ) .
 • Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.
 • Podaj wartość funkcji g(x) dla argumentu równego 2.

PIC

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 7,7 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu:

 • rozwiązania równania f(x − 1) = 1 ;
 • miejsca zerowe funkcji y = f(x) + 2 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .
*Ukryj

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 7,7 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu:

 • rozwiązania równania f(x + 3) = − 1 ;
 • miejsca zerowe funkcji y = f(x) − 2 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .

Poniżej znajduje się fragment wykresu funkcji y = f(x) .


PIC


Dorysuj brakującą część wykresu wiedząc, że dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 5,5⟩ , a wykres jest symetryczny względem osi OY . Następnie na podstawie wykresu funkcji f :

 • podaj, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość;
 • oblicz wartość wyrażenia f (0)− 4⋅f (− 4) ;
 • podaj liczbę rozwiązań równania f(x) = − 2 .

Funkcja g określona wzorem g(x ) = |f(x − 1)+ 2| , gdzie f jest funkcją, której wykres przedstawiono obok. Podaj zbiór rozwiązań nierówności g (x ) ≤ 2x + 4 .


PIC


Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji y = f (x) .


PIC


Naszkicuj na oddzielnych rysunkach wykresy funkcji: y = f (x+ 1) i y = f(x) − 2 .

Na podstawie podanego wykresu funkcji f


PIC


 • wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji;
 • podaj najdłuższy przedział na którym funkcja jest malejąca;
 • zapisz w postaci sumy przedziałów zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 3 ;
 • oblicz w ilu punktach wykres funkcji g(x) = [f(x )]2 przecina prostą y = 4 .
*Ukryj

Na podstawie podanego wykresu funkcji f


PIC


 • Wyznacz zbiór wartości funkcji.
 • Podaj najdłuższy przedział na którym funkcja jest rosnąca.
 • Podaj liczbę rozwiązań równania √ -- f(x) = 7 .
 • Oblicz w ilu punktach wykres funkcji g(x) = [f (x )]2 przecina prostą y = 1 .

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f ,
 • liczbę rozwiązań równania |f(x )| = 1 2 .

Poniżej znajduje się fragment wykresu funkcji y = f(x) . Wiedząc, że dziedziną tej funkcji jest przedział (− 7,7) i wykres funkcji jest symetryczny względem punktu O (0,0) , dorysuj brakującą część wykresu. Następnie na podstawie wykresu funkcji f podaj:

 • zbiór wartości funkcji f
 • maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji;
 • wszystkie rozwiązania równania f(x) = −x .

PIC

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • zbiór wartości funkcji f ,
 • przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest malejąca.
*Ukryj

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • zbiór wartości funkcji f ,
 • przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest rosnąca.

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f (x) określonej dla x ∈ ⟨− 7,8 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • największą wartość funkcji f ,
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 0 .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f (x) określonej dla x ∈ ⟨− 7,8 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

 • najmniejszą wartość funkcji f ,
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 0 .

Odczytaj z wykresu


PIC


 • dziedzinę i miejsce zerowe funkcji,
 • przedziały monotoniczności funkcji.

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji f , określonej w przedziale (− 3,5 ⟩ .


PIC


 • Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f .
 • Naszkicuj w tym samym układzie współrzędnych wykres funkcji g , opisanej wzorem g(x) = f (x+ 2) .
 • Wyznacz zbiór wszystkich argumentów należących do przedziału ⟨− 1,3⟩ , dla których wartości funkcji f są większe niż wartości funkcji g .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Dla jakich argumentów funkcja g(x) = f (x+ 3)+ 2 jest rosnąca?


PIC


Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .


PIC


 • Podaj dziedzinę funkcji f .
 • Podaj wszystkie miejsca zerowe funkcji f .
 • Odczytaj wartość funkcji f dla argumentu x = 5 .
 • Podaj zbiór wartości funkcji f .
 • Podaj maksymalny przedział o długości 3, w którym funkcja f jest rosnąca.
 • Zapisz w postaci sumy przedziałów zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

Na rysunku przedstawiono pewną funkcję y = f (x) określoną w przedziale ⟨− 3,3⟩ .


PIC


Określ na podstawie wykresu tej funkcji:

 • zbiór wartości;
 • miejsca zerowe;
 • przedziały monotoniczności;
 • największą i najmniejszą wartość;
 • zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne.

Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji o wzorze

 { 2 f (x) = ax + bx+ c gdzie x ∈ (− ∞ ,− 2) dx + e gdzie x ∈ ⟨− 2,+ ∞ )

PIC


 • Dla jakich argumentów x spełniona jest nierówność f(x) ≥ 2 ?
 • Podaj przedziały, w których funkcja jest rosnąca.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 2) .
 • Napisz wzór funkcji f .

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 6,6 ⟩ .


PIC


Korzystając z wykresu funkcji zapisz:

 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie;
 • największą wartość funkcji f w przedziale ⟨− 5,5⟩ ;
 • miejsca zerowe funkcji g (x) = f(x − 1) ;
 • najmniejszą wartość funkcji h(x) = f (x)+ 2 .

Z danego wykresu funkcji f (x) odczytaj


PIC


 • zbiór wartości funkcji f (x) ;
 • rozwiązania równania f(x ) = 3 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .
*Ukryj

Z danego wykresu funkcji f (x) odczytaj


PIC


 • zbiór wartości funkcji f (x) ;
 • rozwiązania równania f(x ) = − 3 ;
 • maksymalne przedziały, na których funkcja f (x) jest rosnąca.

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) , której dziedziną jest przedział (− 7,4) .


PIC


 • Podaj największą wartość funkcji f .
 • Napisz maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca.
 • Wypisz wszystkie argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 3.
 • Podaj miejsca zerowe funkcji g(x) = f (x)− 1 .

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Wyznacz zbiór wartości funkcji f .
 • Oblicz f(π )− f(− 2π ) .
 • Rozwiąż równanie f (x) = − 1 .
 • Napisz równanie prostej AB .

Dany jest wykres funkcji y = f (x) , której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

 • Wyznacz wzór tej funkcji korzystając z danych na rysunku.
 • Określ monotoniczność funkcji f.
 • Napisz, jaką najmniejszą wartość przyjmuje funkcja f dla argumentów należących do przedziału ⟨1;6⟩ .
 • Narysuj wykres funkcji g określonej wzorem: g (x) = f(x )+ 2 .

PIC

Strona 1 z 2>>>>