Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności:

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B czworokąta ABCD . Osie układu współrzędnych są osiami symetrii tego czworokąta.


PIC


Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 9 B) 12 C) 18 D) 36

*Ukryj

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B rombu ABCD oraz jedną z jego osi symetrii.


PIC


Pole rombu ABCD jest równe
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B czworokąta ABCD . Osie układu współrzędnych są osiami symetrii tego czworokąta.


PIC


Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 9 B) 12 C) 18 D) 36

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym różne odcinki.


PIC


Uzupełnij zdania, korzystając z rysunku i podanych wyrazów. Zaznacz literę A lub B.

Aprostopadłe
B równoległe
Odcinki DE i EF AB
Odcinki FG i BC AB
Odcinki GH i CD AB

W układzie współrzędnych narysowano trapez równoramienny.


PICRównanie osi symetrii tego trapezu to
A) x = 1 B) x = 0,5 C) x = 2 D) y = 1

W układzie współrzędnych zaznaczono cztery kolejne wierzchołki sześciokąta ABCDEF , który posiada środek symetrii.


PIC


Który z podanych punktów jest jednym z wierzchołków tego sześciokąta?
A) (− 1,2) B) (−4 ,−1 ) C) (1,− 2) D) (−6 ,−1 )

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii
B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada jeden środek symetrii
D) posiada dwa środki symetrii

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii
B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada środek symetrii
D) nie posiada osi symetrii

Wierzchołek L prostokąta przedstawionego na rysunku ma współrzędne


PIC


A) (4,6) B) (− 3,− 4) C) (4,− 4) D) (−3 ,6)

Wierzchołek B równoległoboku ABCD ma współrzędne


PIC


A) (3,− 5) B) (4,− 5) C) (− 5,4) D) (5,− 5)

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y
B) prostej p
C) punktu (1,3)
D) punktu przecięcia prostej p i osi y .
E) początku układu współrzędnych.

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y
B) prostej p
C) punktu (0,3)
D) punktu przecięcia prostej p i osi y .

Jeżeli odcinek AB przecina oś Oy układu współrzędnych, to końce tego odcinka mogą mieć współrzędne
A) A = (36,− 43 ), B = (43,36)
B) A = (− 36,− 43), B = (− 43,3 6)
C) A = (36,43), B = (43,− 36)
D) A = (36,− 43 ), B = (− 43,36)

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0,0) , a jeden z jego boków leży na osi x . Do tego sześciokąta dorysowujemy kolejne takie same sześciokąty. Umieszczamy je tak, jak na rysunku, aby każdy następny sześciokąt miał z poprzednim dokładnie jeden wspólny wierzchołek oraz by jeden bok każdego sześciokąta leżał na osi x . Poniżej przedstawiono dorysowane, zgodnie z tą regułą, sześciokąty, które ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pierwsza współrzędna wierzchołka L w drugim sześciokącie jest równa 6. PF
Pierwsza współrzędna wierzchołka M w n –tym sześciokącie jest równa 4n − 2 .PF

Końce odcinka AB mają współrzędne A = (− 4,1) i B = (− 4,5) . Na symetralnej odcinka AB leży punkt o współrzędnych
A) (− 4,7) B) (1,5 ) C) (4,6) D) (4,3)

Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Obwód narysowanego trójkąta jest równy
A) 76 B)  √ -- 5 + 5 2 C) 10 + 5√ 2- D) 75

Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego trójkąta jest równe
A) 3 B) 6 C) 12 D) 18

*Ukryj

Na siatce kwadratowej narysowano trapez. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego trapezu jest równe
A) 14 B) 7 C) 16 D) 12

Na siatce kwadratowej narysowano równoległobok. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego równoległoboku jest równe
A) 3 B) 6 C) 12 D) 18

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki sześciokąta ABCDEF : A = (− 25,2 ) , B = (− 15 ,−2 ) , C = (− 6,7) , D = (− 4,− 8) , E = (30,− 18) , F = (− 42,− 15) . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trzy wierzchołki sześciokąta ABCDEF znajdują się w drugiej ćwiartce układu współrzędnych. PF
Dwa wierzchołki sześciokąta ABCDEF znajdują się w trzeciej ćwiartce układu współrzędnych. PF

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0,0) , a jeden z jego boków leży na osi x (rysunek).


PIC


Współrzędne wierzchołka K tego sześciokąta są równe
A) ( ) 3,√ 3- B) ( ) √ 3,3 C) ( √ --√ -) 3,--3 2 D) ( √-) 3,-3- 2