Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

W ciągu arytmetycznym (an) pierwszy wyraz jest równy − 3 , zaś a145 = 215 7 . Różnicą tego ciągu jest liczba
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) pierwszy wyraz jest równy 32, zaś a145 = 2048 . Różnicą tego ciągu jest liczba
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

W ciągu arytmetycznym (an) pierwszy wyraz jest równy 45, zaś a133 = 2157 . Różnicą tego ciągu jest liczba
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

Ciąg (log 5100,k,log 50,25) jest arytmetyczny. Wobec tego
A) k = 1 B) k = 2 C) k = 25 D) k = 5

*Ukryj

Ciąg (log 480,k,log4 0,2) jest arytmetyczny. Wobec tego
A) k = 25 B) k = 2 C) k = 1 D) k = 5

Ciąg (log 36,log 6,k) jest arytmetyczny. Wobec tego
A) k = 0 B) k = 1 C) k = 6 D) k = 1 0

W ciągu arytmetycznym (an) wyraz a 29 jest dwa razy większy od wyrazu a15 oraz a11 ⁄= 0 . Wtedy iloraz a a3111 jest równy
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) wyraz a 33 jest dwa razy większy od wyrazu a17 oraz a13 ⁄= 0 . Wtedy iloraz a a4193 jest równy
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 2n+14 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

*Ukryj

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 3n+18 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 4 C) 8 D) 6

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem 5n−12 an = n . Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 6 B) 4 C) 3 D) 7

Ciąg (an ) jest określony wzorem 24−-4n an = n dla n ≥ 1 . Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Ciąg (an ) jest określony wzorem 3n−-12 an = n dla n ≥ 1 . Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

Ciąg geometryczny określony jest wzorem n−1 n+-1 an = (−-3)√-⋅2-2- 2 , dla n ≥ 1 . Czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) √ -- 54 2 B) − 1 08 C) − 324 D) −√108- 2

Ciąg (an ) jest określony wzorem n 2 an = (− 3) ⋅(9− n ) dla n ≥ 1 . Wynika stąd, że
A) a3 = − 81 B) a3 = − 27 C) a = 0 3 D) a > 0 3

*Ukryj

Ciąg (an ) jest określony wzorem n 2 an = (− 1) (n − 2n ) dla n ≥ 1 . Wtedy
A) a3 > 3 B) a3 = 3 C) a < 2 3 D) a = 2 3

Dla n = 1,2,3,... ciąg (an) jest określony wzorem n an = (− 1) ⋅ (3− n) . Wtedy
A) a3 < 0 B) a3 = 0 C) a = 1 3 D) a > 1 3

Dla n = 1,2,3,... ciąg (an) jest określony wzorem n an = (− 1) ⋅ (3− n) . Wtedy
A) a4 < 0 B) a4 = 0 C) a = 1 4 D) a > 1 4

Ciąg (an ) jest określony wzorem 3n 2 an = (− 2) ⋅(n − 4) dla n ≥ 1 . Wówczas
A) a2 = 64 B) a2 = 0 C) a = − 64 2 D) a = 1 28 2

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = −3n B) an = 3 + 5n C) an = 1n D) an = (n+ 2)2

*Ukryj

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = 2n − 2 B) an = (− 5)n C) an = 2n- n D) an = (3n )4

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = (n+ 3)3 B) an = 1+ 2n C) an = 3n D) an = − 2n

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = n 4 − 1 B) an = (− 1)n C) an = 1n D) an = 1− 3n

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = n 2 − 3 B) an = 3n + 2 C) an = 5 ⋅3n D) an = n4

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) -16 C) 8 D) -8

*Ukryj

Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy -2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 27 B) -27 C) 54 D) -54

Jeśli trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy − 2 , to drugi wyraz jest równy
A) -2 B) 2 C) -8 D) 8

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an) , w którym a3 = 1 i 2 a4 = 3 . Wtedy
A) a1 = 23 B) a1 = 49 C) a = 3 1 2 D) a = 9 1 4

W ciągu geometrycznym (an) mamy a3 = 5 i a4 = 1 5 . Wtedy wyraz a5 jest równy
A) 10 B) 20 C) 75 D) 45

W ciągu geometrycznym (an) mamy a4 = 54 i a 5 = 162 . Wtedy wyraz a3 jest równy
A) 6 B) 18 C) 2 D) 27

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an) , w którym a3 = 1 i 3 a4 = 2 . Wtedy
A) a1 = 23 B) a1 = 49 C) a = 3 1 2 D) a = 9 1 4

W ciągu geometrycznym (an) , gdzie n ∈ N + dane są: a4 = 32 4 i a5 = 972 . Zatem:
A) a1 = 8 B) a1 = 10 C) a = 1 1 1 D) a = 1 2 1

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 2a3 = a2 + a 1 + 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 0 B) 13 C) 12 D) 1

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 512 , a iloraz 1 q = − 2 . Ósmy wyraz tego ciągu jest równy
A) -4 B) -2 C) 2 D) 4

*Ukryj

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 10 24 , a iloraz 1 q = − 2 . Dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) -4 C) 4 D) 2

W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz a1 = 512 , a iloraz 1 q = − 2 . Siódmy wyraz tego ciągu jest równy
A) -8 B) -4 C) 4 D) 8

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym a1 = 64 i 1 q = − 2 . Wówczas
A) a5 = − 4 B) a 5 = 4 C) a5 = 2 D) a5 = − 2

Ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym o ilorazie q = 2 , w którym a1 + a2 + a3 = 17 . Suma a4 + a5 + a6 jest równa
A) 136 B) 68 C) 34 D) 289

*Ukryj

Ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym o ilorazie q = 3 , w którym a1 + a2 + a3 = 13 . Suma a4 + a5 + a6 jest równa
A) 39 B) 351 C) 117 D) 507

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy 3 a 1 = − 2 i 27 a2a3a4 = − 2 . Iloraz tego ciągu równy
A) √ -- − 2 B) √ -- − 62 C) − √32- D) 3√ 2-

Dziewiąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy 1 4 , a iloraz tego ciągu jest równy − 12 . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) − 8 C) − 16 D) 8

W ciągu geometrycznym (an) o wyrazach dodatnich spełnione są warunki: a2 ⋅a8 = 784 oraz a3 = 7 . Iloraz tego ciąg jest równy
A) 4 B) 2 C) 14 D) 1 2

Dany jest ciąg arytmetyczny, w którym 1 a1 = 4 ,r = − 2 . Wtedy
A) a11 = 39 12 B) a11 = 9 C) a = − 1 11 D) a = − 11 11 2

W ciągu arytmetycznym (an) określonym dla n ≥ 1 dane są a1 = − 4 i r = 2 . Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 156?
A) 81 B) 80 C) 76 D) 77

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = (2n − 9 ) − 25 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

W ciągu arytmetycznym (an) dla n ≥ 1 , a1 = 1 3 oraz a 1 + a2 + a3 = 4 8 . Wtedy suma a4 + a5 + a 6 jest równa
A) 48 B) 96 C) 75 D) 58

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny, w którym iloraz jest trzy razy większy od pierwszego wyrazu, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 14 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 3 7 B) 1 7 C) 7 3 D) 7

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie ∘ 20 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

*Ukryj

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie ∘ 10 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie ∘ 30 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

Strona 1 z 10>>>>