Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Kreator zestawów

Zapisane zestawy
 •  
  Nazwa
  Utworzony
  Edytowany
  Poziom
  Dział
  lock

pomoc
Importuj
Pozwala odtworzyć zestaw z zapisanego pliku danych.
Klonuj
Tworzy klon zaznaczonego zestawu zadań. Zestaw i jego klony dzielą wiele wspólnych ustawień. O klonie zestawu należy myśleć jak o zestawie zadań dla innej grupy.
Kopiuj
Tworzy nowy zestaw kopiując dane zaznaczonego zestawu. Utworzony zestaw jest całkowicie niezależny od oryginalnego zestawu.
Linki zestawu
Wyświetla informacje o linkach prowadzących do plików zaznaczonego zestawu.

Wybrany zestaw zostanie trwale usunięty! Kontynuować?

Wybrany zestaw posiada klony.
Proszę najpierw usunąć wszystkie klony.

Użytkownicy, którzy nie mają aktywnego abonamentu w serwisie zadania.info mogą stworzyć maksymalnie 10 zestawów.
Informacje o abonamencie.

Użytkownicy, którzy nie mają aktywnego abonamentu w serwisie zadania.info mogą edytować tylko pierwsze 10 zestawów.
Informacje o abonamencie.

Do każdego zestawu można utworzyć maksymalnie 5 klonów.

Nie udało się zaimportować pliku.

Zestaw zaimportowano poprawnie.

Wystąpił błąd. Strona zostanie odświeżona.

Wprowadzone zmiany nie zostały zapisane. Kontynuować?

Proszę wskazać plik danych zestawu.


Nazwa zestawu jest wyświetlana na liście zapisanych zestawów. Nazwa ta nie jest wyświetlana w treści zestawu.
Każdy zestaw musi mieć przypisane dwie kategorie.
Pierwsza kategoria określa poziom nauczania, a druga dział matematyki.

Możesz ograniczyć dostęp innych użytkowników do zadań/rozwiązań Twojego zestawu.

Ustawienie to jest oznaczone na liście zapisanych zestawów następująco:

green - brak blokady
orange - blokada dostępu do rozwiązań
red - blokada dostępu do zadań i rozwiązań
reg - zestaw wymaga regeneracji

Pamiętaj, że po 6 miesiącach od ostatniej edycji zestawu, blokady są automatycznie wyłączane.

Możesz ograniczyć dostęp innych użytkowników do zadań/rozwiązań Twojego zestawu.

Ustawienie to jest oznaczone na liście zapisanych zestawów następująco:

green - brak blokady
orange - blokada dostępu do rozwiązań
red - blokada dostępu do zadań i rozwiązań
reg - zestaw wymaga regeneracji

Pamiętaj, że po 6 miesiącach od ostatniej edycji zestawu, blokady są automatycznie wyłączane.

W zestawach z punktacją każde zadanie musi mieć przypisaną liczbę punktów.

Zaznaczenie tej opcji jest wymagane jeżeli planujesz udostępnić możliwość rozwiązywania zestawu online.

Zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie nagłówka z informacjami o zestawie.

Nagłówek jest umieszczany bezpośrednio przed pierwszym zadaniem zestawu.

Nazwa zestawu (wyświetlana w nagłówku zestawu).

Dodatkowe informacje o zestawie.

Data.

Jeżeli nie chcesz, aby data była umieszczona w nagłówku arkusza pozostaw to pole puste.

Czas pracy w minutach.

Jeżeli nie chcesz, aby czas pracy był umieszczony w nagłówku arkusza pozostaw to pole puste.

Podanie czasu pracy jest niezbędne jeżeli planujesz udostępnić możliwość rozwiązywania zestawu online.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne dodanie do nagłówka zestawu informacji o grupach.

Zestaw główny jest zawsze przypisany do grupy I, a klony zestawu do kolejnych grup.

Opcja ta jest ignorowana w przypadku zestawów nie posiadających klonów.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne dodanie do nagłówka zestawu informacji o sumie punktów do zdobycia.

Klon zestawu może różnić się od zestawu nadrzędnego tylko wyborem zadań.