Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Recenzje

Na skróty

Polecamy

UBUNTU
cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności:

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B czworokąta ABCD . Osie układu współrzędnych są osiami symetrii tego czworokąta.


PIC


Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 9 B) 12 C) 18 D) 36

*Ukryj

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B rombu ABCD oraz jedną z jego osi symetrii.


PIC


Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Pole rombu ABCD jest równe
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i B czworokąta ABCD . Osie układu współrzędnych są osiami symetrii tego czworokąta.


PIC


Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 9 B) 12 C) 18 D) 36

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym różne odcinki.


PIC


Uzupełnij zdania, korzystając z rysunku i podanych wyrazów. Zaznacz literę A lub B.

Aprostopadłe
B równoległe
Odcinki DE i EF AB
Odcinki FG i BC AB
Odcinki GH i CD AB

W układzie współrzędnych narysowano trapez równoramienny.


PICRównanie osi symetrii tego trapezu to
A) x = 1 B) x = 0,5 C) x = 2 D) y = 1

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii
B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada jeden środek symetrii
D) posiada dwa środki symetrii

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii
B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada środek symetrii
D) nie posiada osi symetrii

Wierzchołek L prostokąta przedstawionego na rysunku ma współrzędne


PIC


A) (4,6) B) (− 3,− 4) C) (4,− 4) D) (−3 ,6)

Wierzchołek B równoległoboku ABCD ma współrzędne


PIC


A) (3,− 5) B) (4,− 5) C) (− 5,4) D) (5,− 5)

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y
B) prostej p
C) punktu (1,3)
D) punktu przecięcia prostej p i osi y .
E) początku układu współrzędnych.

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y
B) prostej p
C) punktu (0,3)
D) punktu przecięcia prostej p i osi y .

Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Obwód narysowanego trójkąta jest równy
A) 76 B)  √ -- 5 + 5 2 C) 10 + 5√ 2- D) 75

Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego trójkąta jest równe
A) 3 B) 6 C) 12 D) 18

*Ukryj

Na siatce kwadratowej narysowano trapez. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego trapezu jest równe
A) 14 B) 7 C) 16 D) 12

Na siatce kwadratowej narysowano równoległobok. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego równoległoboku jest równe
A) 3 B) 6 C) 12 D) 18