Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Jacek planując wycieczkę zagraniczną postanowił ocenić kilka ofert przyznając punkty w trzech kategoriach

Nr oferty Cena Atrakcyjność Dostępność
I 1 3 4
II 2 2 2
III 3 1 2

Aby porównać ze sobą oferty postanowił policzyć średnią ważoną przyznanych punktów stosując następujące wagi:

KategoriaCenaAtrakcyjnośćDostępność
Waga 50 35 15

Wycieczki, dla których policzona średnia jest najwyższa to
A) I i II B) II i III C) I i III D) III

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zwiększa się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

W pewnej klasie, w której jest dwa razy więcej dziewczynek niż chłopców, średnia wzrostu wszystkich chłopców jest równa 157 cm, a średnia wzrostu wszystkich dziewczynek jest równa 160 cm. Średni wzrost uczniów tej klasy jest równy
A) 158 cm B) 158,5 cm C) 159 cm D) 159,5 cm

*Ukryj

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A) 20 pkt B) 30 pkt C) 50 pkt D) 60 pkt

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -66-99
Liczebność danej 2 4 1 3

wynosi
A) 3 B) 0 C) -3 D) 1

*Ukryj

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -6-969
Liczebność danej 4 2 13

wynosi
A) 7,5 B) -0,9 C) 0 D) 0,8

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -36-95
Liczebność danej 3 4 1 2

wynosi
A) 1,6 B) -0,1 C) -1 D) 2

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba ocen376920

Średnia ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Jeżeli do zestawu czterech danych: 4,7,8,x dołączymy liczbę 2, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 51 B) x = −6 C) x = 1 0 D) x = 29

*Ukryj

Jeżeli do zestawu czterech danych: 3,6,9,x dołączymy liczbę 3, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 6 B) x = − 46 C) x = 1 5 D) x = 31

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej4568
Waga 4312

jest równa
A) 2,3 B) 5,75 C) 5,3 D) 14,5

*Ukryj

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3457
Waga 2143

jest równa
A) 4,5 B) 4,75 C) 5,3 D) 5,1

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3578
Waga 1342

jest równa
A) 12,4 B) 6,2 C) 5,7 D) 5,75

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x− 1,3x,5x + 1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 17 D) x = 18

*Ukryj

Średnia arytmetyczna czterech liczb: 6x+ 2,11x,7x − 3 i 8x+ 1 jest równa 88. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x . Wynika stąd, że
A) x = 0 B) x = 3 C) x = 5 D) x = 6

*Ukryj

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 5, 6, 7, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 5, 6, 8, 9, x . Wynika stąd, że
A) x = 0 B) x = 3 C) x = 5 D) x = 6

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨7,29 ) jest równa
A) 15 B) 16,6 C) 17 D) 18,6

*Ukryj

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨3,29 ) jest równa
A) 14,1 B) 11,5 C) 12,25 D) 12,4

Dany jest przedział liczbowy ⟨2;7) . Średnia arytmetyczna liczb pierwszych należących do tego przedziału jest równa
A) 103 B) 147 C) 4 D) 5

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨5,31 ) jest równa
A) 17,2 B) 15,5 C) 16,3 D) 15,9

Diagram przedstawia ile procent rodzin mieszkających w jednym z łódzkich bloków posiada 0,1,2,3 lub 4 dzieci.


PIC


Średnia liczba dzieci przypadających na jedną rodzinę jest równa
A) 1,22 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

*Ukryj

Diagram przedstawia ile procent mieszkańców pewnego osiedla było w listopadzie w kinie 0,1,2,3 lub 4 razy. Średnia liczba wyjść do kina przypadających na jednego mieszkańca jest równa


PIC


A) 1,3 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

Na diagramie przedstawione są wyniki pomiaru wzrostu uczniów pewnej klasy.


PIC


Ile osób w tej klasie ma wzrost powyżej średniego?
A) 17 B) 4 C) 21 D) 9

*Ukryj

Wyniki sprawdzianu z geografii są przedstawione na diagramie


PIC


Ile osób uzyskało ocenę wyższą od średniej ocen z tego sprawdzianu?
A) 5 B) 8 C) 20 D) 13

Kasia kupiła dwa i pół kilograma landrynek po 20 zł za kilogram, pół kilograma cukierków czekoladowych po 14 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 15 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 18 zł B) ok. 16,30 zł C) 24 zł D) 23 zł

*Ukryj

Ewa kupiła trzy i pół kilograma landrynek po 16 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 12 zł za kilogram i dwa kilogramy cukierków kawowych po 11 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 13 zł B) 14 zł C) 13,5 zł D) 14,2 zł

Jacek kupił pół kilograma landrynek po 18 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 16 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 13 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupił Jacek, była równa
A) 15,50 zł B) 16,30 zł C) 23,50 zł D) 17,20 zł

Na giełdzie kupiono tę samą liczbę akcji dwóch przedsiębiorstw, przy czym średnia cena zakupu jednej akcji drugiego przedsiębiorstwa była dwa razy wyższa od średniej ceny akcji pierwszego przedsiębiorstwa. Ile średnio zapłacono za jedną akcję drugiego przedsiębiorstwa, jeżeli średnia cena zakupu wszystkich akcji wyniosła 90 zł?
A) 30 zł B) 60 zł C) 90 zł D) 120 zł

Średnia arytmetyczna wszystkich wyrazów 100-wyrazowego ciągu arytmetycznego (an) jest równa 37, a różnica tego ciągu jest równa (− 6) . Pierwszy wyraz ciągu (an) jest równy
A) 594 B) 520 C) 260 D) 334

W pięcioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 26 lat, a średnia wieku dwóch mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lat D) 30 lat

*Ukryj

W dziewięcioosobowej grupie średnia wieku czterech kobiet wynosi 22 lata, a średnia wieku pięciu mężczyzn 40 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

W siedmioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 29 lat, a średnia wieku czterech mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

W poniższej tabeli zebrano zarobki wszystkich pracowników pewnej firmy handlowej.

Imię pracownika Zarobki
Kamila, Krzysztof, Stefan 2800 zł
Zofia, Łukasz 3000 zł
Ela, Marta 3200 zł
Henryk 3600 zł.

Jaka jest średnia zarobków pracowników tej firmy?
A) 3050 zł B) 3150 zł C) 3200 zł D) 3250 zł

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób
w rodzinie
Liczba
uczniów
3 6
4 12
x 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczba x jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7

*Ukryj

Grupa przypadkowych przechodniów została poproszona o odpowiedź na pytanie: „ile osób liczy Państwa rodzina?”. Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób
w rodzinie
Liczba
odpowiedzi
2 6
x 12
5 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla pytanych osób jest równa 3,5. Wtedy liczba x jest równa
A) 3 B) 4 C) 1 D) 7

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x jest równa n , natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x , 2x jest równa 2n . Wynika stąd, że
A) x = 49 B) x = 21 C) x = 14 D) x = 7

*Ukryj

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 3, 6, 7, x jest równa n , natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 3, 7, 7, x , 2x jest równa 2n . Wynika stąd, że
A) x = 38 B) x = 11 4 C) x = 76 D) x = 40

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 7, 12, 8, 6, x , 2x jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 11, 8, 9, 3, x , x , 2x . Wynika stąd, że
A) x = 7 B) x = 5 C) x = 13 D) x = 15

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

*Ukryj

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 2 B) 1 C) 1,5 D) 1,8

Strona 1 z 2>>>>