Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za pięć z tych akcji zapłacono 2300 zł. Cena szóstej akcji jest równa
A) 400 zł B) 500 zł C) 600 zł D) 700 zł

*Ukryj

Średnia arytmetyczna cen ośmiu akcji na giełdzie jest równa 600 zł. Za siedem z tych akcji zapłacono 4200 zł. Cena ósmej akcji jest równa
A) 400 zł B) 500 zł C) 600 zł D) 700 zł

Po usunięciu jednej liczby z listy danych: 3,2,4,1,5,1,4,1,5,2 średnia arytmetyczna zwiększyła się o 0,2. Którą liczbę usunięto z listy?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Jelenia Góra. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C -1 2 3
Liczba wskazań 5 m2

Obliczono, że średnia temperatura wynosi 0,7∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 13 B) 4 C) 10 D) 3

*Ukryj

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Rabka. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C -3-2-1
Liczba wskazań 3 m 4

Obliczono, że średnia temperatura wynosi − 1 ,9∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 3 B) 4 C) 13 D) 5

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Kłodzko. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C 1 2 3
Liczba wskazań 6m2

Obliczono, że średnia temperatura wynosi 1,6∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Średnią arytmetyczną licz 5,5,7,3,9,9,4,4 jest liczba
A) 8 B) 5,5 C) 4 D) 5,75

*Ukryj

Średnią arytmetyczną licz 6,6,5,3,8,8,4,4 jest liczba
A) 6 B) 5,5 C) 4 D) 5,75

Średnią arytmetyczną liczb 3,3,5,6,8,9,4,4 jest liczba
A) 6 B) 5,25 C) 5 D) 5,75

Wśród pewnej grupy pracowników przeprowadzono ankietę, w której odpowiadano na pytanie „Ile godzin dziennie spędzasz w pracy?”. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba osób 6104
Czas w godzinach7 8 9

Średnia liczba godzin spędzonych w pracy w tej grupie wynosi około
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

*Ukryj

Wśród pewnej grupy sportowców przeprowadzono ankietę, w której odpowiadano na pytanie „Ile godzin dziennie spędzasz na treningu?”. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba osób 776
Czas w godzinach456

Średnia liczba godzin spędzonych na treningu w tej grupie wynosi
A) 5 B) 4,95 C) 4,75 D) 4,5

Wśród pewnej grupy uczniów przeprowadzono ankietę, w której odpowiadano na pytanie „Ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze?”. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba osób 398
Czas w godzinach543

Średnia liczba godzin spędzonych przy komputerze wynosi około
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Średnia arytmetyczna zestawu liczb: 13, 16, 11, 4, 7, 9 zwiększy się o 25%, gdy w miejsce 7 wpiszemy liczbę
A) 75 B) 2,5 C) 15 D) 22

Średnia arytmetyczna liczb:  28 3,6⋅ 10 i  27 2,8⋅ 10 jest równa:
A) 19,4 ⋅1027 B) 3 ,2⋅10 28 C) 38,8 ⋅528 D) 3 ,2⋅10 27

Jacek planując wycieczkę zagraniczną postanowił ocenić kilka ofert przyznając punkty w trzech kategoriach

Nr oferty Cena Atrakcyjność Dostępność
I 1 3 4
II 2 2 2
III 3 1 2

Aby porównać ze sobą oferty postanowił policzyć średnią ważoną przyznanych punktów stosując następujące wagi:

KategoriaCenaAtrakcyjnośćDostępność
Waga 50 35 15

Wycieczki, dla których policzona średnia jest najwyższa to
A) I i II B) II i III C) I i III D) III

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zwiększa się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

W pewnej klasie, w której jest dwa razy więcej dziewczynek niż chłopców, średnia wzrostu wszystkich chłopców jest równa 157 cm, a średnia wzrostu wszystkich dziewczynek jest równa 160 cm. Średni wzrost uczniów tej klasy jest równy
A) 158 cm B) 158,5 cm C) 159 cm D) 159,5 cm

*Ukryj

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A) 20 pkt B) 30 pkt C) 50 pkt D) 60 pkt

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -66-99
Liczebność danej 2 4 1 3

wynosi
A) 3 B) 0 C) -3 D) 1

*Ukryj

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -6-969
Liczebność danej 4 2 13

wynosi
A) 7,5 B) -0,9 C) 0 D) 0,8

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -36-95
Liczebność danej 3 4 1 2

wynosi
A) 1,6 B) -0,1 C) -1 D) 2

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba ocen376920

Średnia ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Jeżeli do zestawu czterech danych: 4,7,8,x dołączymy liczbę 2, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 51 B) x = −6 C) x = 1 0 D) x = 29

*Ukryj

Jeżeli do zestawu czterech danych: 3,6,9,x dołączymy liczbę 3, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 6 B) x = − 46 C) x = 1 5 D) x = 31

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej4568
Waga 4312

jest równa
A) 2,3 B) 5,75 C) 5,3 D) 14,5

*Ukryj

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3457
Waga 2143

jest równa
A) 4,5 B) 4,75 C) 5,3 D) 5,1

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3578
Waga 1342

jest równa
A) 12,4 B) 6,2 C) 5,7 D) 5,75

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x− 1,3x,5x + 1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 17 D) x = 18

*Ukryj

Średnia arytmetyczna czterech liczb: 6x+ 2,11x,7x − 3 i 8x+ 1 jest równa 88. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x . Wynika stąd, że
A) x = 0 B) x = 3 C) x = 5 D) x = 6

*Ukryj

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 5, 6, 7, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 5, 6, 8, 9, x . Wynika stąd, że
A) x = 0 B) x = 3 C) x = 5 D) x = 6

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨7,29 ) jest równa
A) 15 B) 16,6 C) 17 D) 18,6

*Ukryj

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨3,29 ) jest równa
A) 14,1 B) 11,5 C) 12,25 D) 12,4

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨5,31 ) jest równa
A) 17,2 B) 15,5 C) 16,3 D) 15,9

Dany jest przedział liczbowy ⟨2;7) . Średnia arytmetyczna liczb pierwszych należących do tego przedziału jest równa
A) 103 B) 147 C) 4 D) 5

Diagram przedstawia ile procent rodzin mieszkających w jednym z łódzkich bloków posiada 0,1,2,3 lub 4 dzieci.


PIC


Średnia liczba dzieci przypadających na jedną rodzinę jest równa
A) 1,22 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

*Ukryj

Diagram przedstawia ile procent mieszkańców pewnego osiedla było w listopadzie w kinie 0,1,2,3 lub 4 razy. Średnia liczba wyjść do kina przypadających na jednego mieszkańca jest równa


PIC


A) 1,3 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

Na diagramie przedstawione są wyniki pomiaru wzrostu uczniów pewnej klasy.


PIC


Ile osób w tej klasie ma wzrost powyżej średniego?
A) 17 B) 4 C) 21 D) 9

*Ukryj

Wyniki sprawdzianu z geografii są przedstawione na diagramie


PIC


Ile osób uzyskało ocenę wyższą od średniej ocen z tego sprawdzianu?
A) 5 B) 8 C) 20 D) 13

Kasia kupiła dwa i pół kilograma landrynek po 20 zł za kilogram, pół kilograma cukierków czekoladowych po 14 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 15 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 18 zł B) ok. 16,30 zł C) 24 zł D) 23 zł

*Ukryj

Ewa kupiła trzy i pół kilograma landrynek po 16 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 12 zł za kilogram i dwa kilogramy cukierków kawowych po 11 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 13 zł B) 14 zł C) 13,5 zł D) 14,2 zł

Jacek kupił pół kilograma landrynek po 18 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 16 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 13 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupił Jacek, była równa
A) 15,50 zł B) 16,30 zł C) 23,50 zł D) 17,20 zł

Na giełdzie kupiono tę samą liczbę akcji dwóch przedsiębiorstw, przy czym średnia cena zakupu jednej akcji drugiego przedsiębiorstwa była dwa razy wyższa od średniej ceny akcji pierwszego przedsiębiorstwa. Ile średnio zapłacono za jedną akcję drugiego przedsiębiorstwa, jeżeli średnia cena zakupu wszystkich akcji wyniosła 90 zł?
A) 30 zł B) 60 zł C) 90 zł D) 120 zł

Strona 1 z 2>>>>