Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 4. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 6 B) 8 C) 24 D) 64

*Ukryj

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 2 36 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 36 cm 3 B) 216 cm 3 C) √ -- 6 6 cm 3 D) 6 cm 3

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 9. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 9 B) 27 C) 54 D) 81

Objętość kuli wpisanej w sześcian o krawędzi długości 2 jest równa
A) 43π B) π C) 323 π D) 4π

*Ukryj

Objętość kuli wpisanej w sześcian o krawędzi długości 4 jest równa
A) 2536π B) 4π C) 32π 3 D) 16π

Liczba przekątnych sześcianu to
A) 6 B) 12 C) 8 D) 4

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 2 6 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 48

*Ukryj

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 4 3 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 64

Przekątna sześcianu ma długość √ --- 2 12 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) 64 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 48

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 54 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 27 cm 3 B) 81 cm 3 C) 243 cm 3 D) 729 cm 3

*Ukryj

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 24 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 cm 3 B) 16 cm 3 C) 27 cm 3 D) 64 cm 3

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 2 C) 6√ 2- D) 3√ 2-

*Ukryj

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 48. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa
A) √ -- 12 2 B) √ -- 16 2 C) 24 √ 2- D) 6√ 2-

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 B) 27 C) 24 D) 64

*Ukryj

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 72. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 1728 B) 216 C) 127 D) 81

Suma wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 36. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 B) 27 C) 64 D) 24

Suma długości wszystkich krawędzi i wszystkich przekątnych ścian sześcianu jest równa √ -- 24 + 24 2 . Jaka jest objętość tego sześcianu?
A) 8 B) 27 C) 64 D) 96

Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:


PIC


A) √3 -- 9 B) √ -- 9 2 C) √ -- 9 3 D) √ -- 9 + 9 2

*Ukryj

Krawędź sześcianu ma długość 6. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:


PIC


A) √3 -- 6 B) √ -- 6 3 C) √ -- 6 2 D) √ -- 6 + 6 2

Przekątna ściany sześcianu ma długość 8. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 2 3 B) √ -- 4 3 C) 2√ 6- D) 4√ 6-

*Ukryj

Przekątna ściany sześcianu ma długość 12. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 3 3 B) √ -- 6 6 C) 3√ 6- D) 6√ 3-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 10. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 10 3 B) √ -- 5 3 C) 5√ 6- D) 15√ 6-

Objętość sześcianu jest równa 64. Przekątna ściany bocznej tego sześcianu ma długość
A) 4 B) √ -- 16 2 C) √ -- 8 2 D) 4√ 2-

*Ukryj

Objętość sześcianu jest równa 125. Przekątna ściany bocznej tego sześcianu ma długość
A) 5 B) √ -- 5 2 C) √ -- 25 2 D) 2√ 5-

Objętość sześcianu jest równa 27. Przekątna ściany bocznej tego sześcianu ma długość
A) 3 B) √ -- 9 2 C) √ -- 3 2 D) 27√ 2-

Objętość sześcianu, w którym przekątna ściany bocznej ma długość √-2 4 , jest równa
A) 614 B) 116 C) 16 D) 64

Dany jest sześcian ABCDEF GH .


PIC


Siatką ostrosłupa czworokątnego ABCDE jest


PIC


Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 60 cm. Długość przekątnej tego sześcianu wynosi
A) √ -- 5 2 cm B) √ -- 5 3 cm C) 3√ 5-cm D) 2 √ 5 cm

Przekątna sześcianu jest o 2 dłuższa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 2 3 − 2 2 B) √ -- √ -- 2 3+ 2 2 C) 1 √ -- √ -- 5(2 3 − 2 2) D) 1 ∘ -----√--- 5(2 3 − 2 2)

*Ukryj

Przekątna sześcianu jest o 3 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 3 3 + 3 2 B) √ -- √ -- 3 3− 3 2 C) 1 √ -- √ -- 5(3 3 + 3 2) D) 1 ∘ -----√--- 5(3 3 − 3 2)

Przekątna sześcianu jest o 5 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 5 3 + 2 B) √ -- √ -- 5( 3− 2 2) C) √ 3-+ √ 2- D) 5√ 3+ 5√ 2-

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) 4 B) 16 C) 24 D) 8

Przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 24 B) √ -- 12 2 C) 12 D) 16√ 2-

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
A) √ -- 6 B) 3 C) 9 D) 3√ 3-

*Ukryj

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 48. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
A) √ -- 2 6 B) √ --- 26 C) 4 D) 2√ 3-

Przekątna sześcianu jest o 3 dłuższa od długości jego krawędzi. Długość krawędzi sześcianu jest równa
A) √ - 3--3−3 2 B) √ - 3--3+3 2 C) √ -- 3 3 + 3 D) √ -- 3 + 3

Stosunek objętości dwóch sześcianów jest równy 1 : 27. Zatem stosunek długości krawędzi tych sześcianów wynosi:
A) √ --- 1 : 27 B) 1:3 C) 1:9 D) 1:27

*Ukryj

Stosunek objętości dwóch sześcianów jest równy 1 : 125. Zatem stosunek długości krawędzi tych sześcianów wynosi:
A) √ ---- 1 : 125 B) 1:125 C) 1:25 D) 1:5

Strona 1 z 2>>>>