Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Recenzje

Na skróty

Polecamy

UBUNTU
cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Ze zbioru cyfr {1,2 ,3,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i zapisujemy je, tworząc liczbę dwucyfrową. Ile jest możliwości utworzenia w ten sposób liczby podzielnej przez 3?
A) 6 B) 12 C) 14 D) 15

Liczba wszystkich sposobów utworzenia liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach ze zbioru {0 ,1,2,3,4,5} jest równa
A) 120 B) 100 C) 60 D) 60

Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 par różnych spodni i 10 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 280 B) 21 C) 28 D) 70

*Ukryj

Pan Jakub ma 8 marynarek, 5 par różnych spodni i 9 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 240 B) 22 C) 360 D) 90

Pan Tomasz ma 5 marynarek, 9 par różnych spodni i 6 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 20 B) 45 C) 280 D) 270

Pan Łukasz ma 3 marynarki, 8 par różnych spodni i 11 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 280 B) 22 C) 132 D) 264

Flagę, taką jak pokazano na rysunku, należy zszyć z trzech jednakowej szerokości pasów kolorowej tkaniny. Oba pasy zewnętrzne mają być tego samego koloru, a pas znajdujący się między nimi ma być innego koloru. Liczba różnych takich flag, które można uszyć, mając do dyspozycji tkaniny w 10 kolorach, jest równa


PIC


A) 100 B) 99 C) 90 D) 19

*Ukryj

Każdą z sześciu krawędzi sześciokątnej ramki postanowiono pomalować na jeden z 10 kolorów, przy czym przeciwległe krawędzie mają mieć ten sam kolor, a żadne dwie sąsiednie krawędzie nie mogą mieć tego samego koloru. Liczba różnych możliwości pokolorowania ramki jest równa


PIC


A) 720 B) 1000 C) 30 D) 27

Flagę, taką jak pokazano na rysunku, należy zszyć z trzech jednakowej szerokości pasów kolorowej tkaniny. Oba pasy zewnętrzne mają być tego samego koloru, a pas znajdujący się między nimi ma być innego koloru. Liczba różnych takich flag, które można uszyć, mając do dyspozycji tkaniny w 11 kolorach, jest równa


PIC


A) 121 B) 110 C) 90 D) 21

Pan Eugeniusz szykując się rano do pracy wybiera jeden spośród swoich 12 zegarków oraz dwa spośród 22 wiecznych piór, przy czym jedno z nich traktuje jako pióro zapasowe. Na ile sposobów może wybrać zestaw składający się z zegarka i dwóch piór, głównego i zapasowego?
A) 2777 B) 34 C) 5544 D) 5808

*Ukryj

Pan Henryk szykując się rano do pracy wybiera jeden spośród swoich 10 zegarków oraz dwa spośród 18 wiecznych piór, przy czym jedno z nich traktuje jako pióro zapasowe. Na ile sposobów może wybrać zestaw składający się z zegarka i dwóch piór, głównego i zapasowego?
A) 45 B) 46 C) 3240 D) 3060

W pewnym mieście na czas festynu postanowiono rozstawić stragany. Ustalono, że będzie można ustawić po 3 stragany po każdej stronie drogi. Na ile sposobów można ustawić te stragany?
A) 6 B) 24 C) 36 D) 720

*Ukryj

W trakcie zawodów sportowych ośmioro uczniów miało ustawić się w dwóch rzędach po 4 osoby. Na ile sposobów mogą ustawić się ci uczniowie?
A) 4 B) 576 C) 40320 D)  8 8

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych większych od 27 , które mają dwie różne cyfry?
A) 63 B) 72 C) 65 D) 18

*Ukryj

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 6 3 , które mają dwie różne cyfry?
A) 45 B) 48 C) 63 D) 58

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są nieparzyste?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest
A) 90 B) 81 C) 82 D) 80

Liczb dwucyfrowych większych od 50 o nieparzystych cyfrach jest
A) 12 B) 25 C) 49 D) 15

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

*Ukryj

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są większe od 4 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

Ze zbioru {0,1,2,5,7} losujemy jedną liczbę, zapisujemy ją, a następnie bez zwracania losujemy i zapisujemy drugą. Ile w ten sposób otrzymamy liczb dwucyfrowych?
A) 20 B) 16 C) 12 D) 10

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

Ośmiu znajomych, wśród których jest jedno małżeństwo, kupiło bilety do kina na kolejne miejsca w jednym rzędzie (w rzędzie było dokładnie 8 miejsc). Wszystkich możliwych sposobów zajęcia miejsc tak, aby małżonkowie siedzieli obok siebie, jest:
A) 40320 B) 5040 C) 10080 D) 720

*Ukryj

Pięć osób: Asia, Marta, Agnieszka, Edyta i Piotrek wybrało się do kina. Na ile sposobów mogą te osoby usiąść w jednym rzędzie na pięciu kolejnych miejscach tak, żeby Agnieszka i Piotrek siedzieli obok siebie?
A) 48 B) 36 C) 24 D) 12

Pięć osób: Wojtek, Marta, Agnieszka, Edyta i Piotrek wybrało się do kina. Na ile sposobów mogą te osoby usiąść w jednym rzędzie na pięciu kolejnych miejscach tak, żeby Piotrek siedział pomiędzy Agnieszką i Edytą?
A) 48 B) 36 C) 24 D) 12

Pięć osób: Arek, Marta, Agnieszka, Edyta i Piotrek wybrało się do kina. Na ile sposobów mogą te osoby usiąść w jednym rzędzie na pięciu kolejnych miejscach tak, żeby Agnieszkę i Piotrka rozdzielała jedna osoba?
A) 48 B) 36 C) 24 D) 12

W pudełku znajduje się 5 kartek, na których zapisano wszystkie możliwe jednocyfrowe liczby naturalne nieparzyste. Wyjmujemy z pudełka kolejno trzy kartki i układając je jedna obok drugiej tworzymy liczby trzycyfrowe. Liczb takich możemy utworzyć maksymalnie
A) 120 B) 125 C) 60 D) 15

W kolejce do kasy biletowej ustawiły się cztery dziewczynki i pięciu chłopców. Liczba wszystkich możliwych ustawień osób w tej kolejce wynosi
A) 4!+5! B) 9! C) 4 ⋅5 D) 4!⋅5 !

*Ukryj

W kolejce do kasy kinowej ustawiło się sześciu mężczyzn i trzy kobiety. Liczba wszystkich możliwych ustawień osób w tej kolejce wynosi
A) 6!+3! B) 9! C) 6 ⋅3 D) 6!⋅3 !

Na ile sposobów można ustawić na półce 5 tomów encyklopedii tak, aby tomy 3 i 4 stały obok siebie (w dowolnej kolejności)?
A) 24 B) 48 C) 120 D) 60

*Ukryj

Na ile sposobów można ustawić na półce 6 tomów encyklopedii tak, aby tomy 4, 5 i 6 stały obok siebie (w dowolnej kolejności)?
A) 144 B) 48 C) 72 D) 24

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 } wybieramy kolejno cztery liczby bez zwracania i układamy je w kolejności losowania w liczbę czterocyfrową. Liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 otrzymamy:
A) 216 B) 120 C) 1 ⋅2 ⋅3⋅4 D) 7 ⋅6⋅ 5⋅4

Liczby 1,2,3,4,5,6 ustawiamy losowo w ciąg. Wszystkich możliwych ustawień takich, że liczby 1 i 6 sąsiadują ze sobą (w dowolnej kolejności), jest
A) 10 B) 12 C) 48 D) 240

*Ukryj

Liczby 1,2,3,4,5,6 ustawiamy losowo w ciąg. Wszystkich możliwych ustawień takich, że liczby 1, 3 i 6 sąsiadują ze sobą (w dowolnej kolejności), jest
A) 72 B) 40 C) 192 D) 144

Liczby 1,2,3,4,5,6 ustawiamy losowo w ciąg. Wszystkich możliwych ustawień takich, że liczby 1 i 6 są oddzielone od siebie dokładnie jedną cyfrą (w dowolnej kolejności), jest
A) 8 B) 192 C) 48 D) 240

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4,5 } i jedną liczbę ze zbioru {2 ,3 } . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

*Ukryj

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4 ,5 ,6} i jedną liczbę ze zbioru { 2,3} . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą parzystą?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {4,5,6 } i jedną liczbę ze zbioru {2 ,3 } . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Na ile sposobów można włożyć dwie skarpetki do czterech szuflad?
A) 16 B) 8 C) 256 D) 32

*Ukryj

Na ile sposobów można włożyć trzy skarpetki do czterech różnych szuflad?
A) 12 B) 81 C) 256 D) 64

Na ile sposobów można włożyć dwie czapki do pięciu różnych szuflad?
A) 10 B) 25 C) 64 D) 32

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

*Ukryj

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4,5,6 ,7} oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą parzystą?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {3,4,5 ,6 } oraz liczbę b ze zbioru B = {2,3,4 } . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą nieparzystą?
A) 12 B) 3 C) 2 D) 20

Każdy bok trójkąta prostokątnego o bokach 3, 4, 5 kolorujemy jednym z 6 kolorów tak, aby żadne dwa boki nie były pokolorowane tym samym kolorem. Ile jest takich pokolorowań?
A) 15 B) 120 C) 216 D) 20

Wszystkie ściany sześcianu pomalowano. Następnie sześcian rozcięto na 64 jednakowe sześcianiki. Ile sześcianików ma pomalowaną co najmniej jedną ścianę?
A) 37 B) 56 C) 60 D) 63

*Ukryj

Wszystkie ściany sześcianu pomalowano. Następnie sześcian rozcięto na 64 jednakowe sześcianiki. Ile sześcianików ma pomalowaną co najmniej dwie ściany?
A) 32 B) 72 C) 56 D) 40

Wszystkie ściany sześcianu pomalowano. Następnie sześcian rozcięto na 64 jednakowe sześcianiki. Ile sześcianików ma pomalowaną co najwyżej jedną ścianę.?
A) 48 B) 56 C) 40 D) 32

Strona 1 z 3>>>>