Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności:

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 (2x− 1) ≥ 4 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 (2x+ 1) ≤ 4 .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność

 2 √ -- √ -- (x − 5) + (x − 3)( 3 + x) ≥ (2x+ 14)(x − 7).

Rozwiąż nierówność ( 2 )2 ( 2)2 2x + 1 < 3 − 2x .

Rozwiąż nierówność 2 3 2 (x − 7x )(1− x) ≥ 77 − 11x − x + 7x .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 3 2 (1 − x)(2x − 3x ) ≤ 3x − 9x − 10x − 9 .

Rozwiąż nierówność √ -- √ --2 2 3x − 3x ≤ x − 2 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − x ≥ 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność √3-- 2 2 − x ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 2x ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 7x − 2 8 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 5x − 4 5 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2 2x − 4x > 3x − 6x .

Rozwiąż nierówność 2 2 5x − 3x < 6x − 5x .

Rozwiąż nierówność 2 8x − 7 2x ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 20x + x + 1 > 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 − 4a − 16a + 9 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 20x − x + 1 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x > 8x + 3 .

Rozwiąż nierówność 2 9x + 6x + 1 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 2x + x − 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 15x + 11x + 2 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 49x + 56x + 16 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność √ -- 2 2 6x − 3x − 2 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 1 0x+ 3 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 9x + 1 2x+ 4 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x + 7x − 6 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2x + 1 0x+ 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 2x + 9x + 5 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 3x + 5x + 3 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność √ --- 2 2 1 0x− 2x − 5 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 7x + 5 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 4x − 2x + 1 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 42t − 49t ≥ 9 .

Rozwiąż nierówność 2 3x + x − 1 4 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 √ -- 4 − u ≤ 2u .

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 − 2x + 3x ≥ − 9 .

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 − 2x + 9 ≥ 3x .

Rozwiąż nierówność 2 2x + x − 6 ≤ 0 .

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f(x) = (2 − x) .

 • Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale ⟨0,5⟩ .
 • Rozwiąż nierówność f(x) − (2 − x) ≥ 0 .

Dane są funkcje 2 f(x) = x + 3x i g(x) = 2x+ 6 . Rozwiąż nierówność f (x+ 1) ≤ g(3x − 1) .

*Ukryj

Dane są funkcje 2 f(x) = x + 1 i 2 g(x) = 3x − x . Rozwiąż nierówność f (1− x ) ≥ g(x − 1) .

Dane są funkcje 2 f(x) = x − 4x i g(x) = 12− 5x . Rozwiąż nierówność f (x− 2) < g(x − 2) .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 7x + 12 > 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 x + 7x + 1 0 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 3x + 4 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 6x − 7 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 3x + 2 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 6x + 9 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 6x − 7 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − x + 5 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 2x + 15 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − x − 2 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 11x + 30 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + x + 6 > 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 14x + 24 > 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 16x + 48 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − x − 6 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 1 − x − x ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 3x + 4 < 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 38x + 361 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 − x + 5x− 14 < 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 42x + 441 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 3x + 2 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 3x + 2 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 3x + 3x + 3 6 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 8x + 15 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 3x − 1 0 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 10−-8x x ≤ 2 .

Rozwiąż nierówność 2 36−-12x x ≥ 3 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 8x + 7 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 18x + 81 < 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 2x − 15 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x + 2x + 8 ≥ 0 .

Dla jakich argumentów funkcja 2 f (x) = −x + 3x + 10 przyjmuje wartości nieujemne?

Dla jakich argumentów x , funkcja 2 f(x) = −x + 2x+ 15 przyjmuje wartości dodatnie?

Dla jakich argumentów x , funkcja 2 f(x) = x + 5x− 14 przyjmuje wartości ujemne?

Rozwiąż nierówność: 2 − x − 4x+ 21 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 14x − 4 9 ≥ 0 .

Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja 2 f(x) = − 3x + 9x + 12 przyjmuje wartości nieujemne.

Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja 2 f(x) = − 2x − 2x + 12 przyjmuje wartości nieujemne.

Rozwiąż nierówność 2 8x ≥ 8x − 96 .

Rozwiąż nierówność: 2 2x + 5x − 3 > 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 5x + 9x − 2 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 5x + 14 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 20x ≥ 4x + 24 .

Rozwiąż nierówność 2 2x < − 260 + 53x . Podaj wszystkie liczby całkowite, które spełniają tę nierówność.

*Ukryj

Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność 2 x − 3x− 10 ≤ 0 .

Podaj wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność 2 x < 25 .

Wyznacz wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność: 2 x − x − 12 ≤ 0 .

Wyznacz zbiór całkowitych rozwiązań nierówności x2+9 3 < 3x − 3 .

Wyznacz zbiór całkowitych rozwiązań nierówności x2−9 3 < x − 3 .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność 2 4x − 105x + 216 < 0 .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność 2 x − 14x + 1 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność (2x − 3 )(3− x ) ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 2 2 (x+ 3) − (x− 6) ≥ x − 27 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność: 2 2 2 (x+ 9) − (x− 3) ≥ x + 24x − 72 .

Rozwiąż nierówność: 2 2 (x− 5) + (x+ 5) > 52 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 4x > (x + 3)(x − 2) .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 4x ≥ x − 2 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 9x ≤ x − 3 .

Rozwiąż nierówność: 2 (x− 2) ≤ 8 − x .

Rozwiąż nierówność: 2 (x− 1) ≤ 3x − 5 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 1 2x > (2x + 1)(x − 4 ) .

Rozwiąż nierówność 2 5x − 1 5x < (3x − 1)(2x + 3) .

Rozwiąż nierówność 2 3x + 1 2x ≥ x + 4 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 6x ≥ (x − 2)(x − 8) .

Rozwiąż nierówność: 2 (x+ 2) ≥ (x + 2)(2x − 1 ) .

Rozwiąż nierówność: 2 (x− 2) ≥ (x − 2)(2x + 1 ) .

Rozwiąż nierówność ( 1) ( 1) ( 1 ) x − 2 x > 3 x− 2 x + 3 .

Rozwiąż nierówność 2 5x + 1 0x ≤ (x + 2)(x − 12 ) .

Rozwiąż nierówność 2 3√ -- 3√ -- √3-- √3-- (x + 6x − 2 9)(1− 3) ≥ 1 − 2 9 + 5 3 .

Dane są funkcje 2 f(x) = x − 6x+ 9 i g(x) = x + 7 .

 • Znajdź te argumenty, dla których zarówno funkcja f , jak i funkcja g przyjmują wartości dodatnie.
 • Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej m liczba f(m ) jest kwadratem liczby całkowitej. Kwadratem jakiej liczby naturalnej jest f(m ) , jeżeli m = 1234 56 ?

Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność 2 13− 3x + 7x ≥ 0 .